Privacy

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Alfonsus Gym
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Alfonsus Gym. Alfonsus Gym is een recreatieve sportschool waar jeugd en recreanten individueel en in groepsverband kunnen sporten. Denk hierbij aan (kick-)boksen, fitness en personal training. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Alfonsus Gym verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Alfonsus Gym, neem dan gerust contact met ons op.

Alfonsus Gym || Just be you 
KvK 68197845
https://www.alfonsusgym.nl
info@alfonsusgym.nl
Uraniumweg 25 
3812RA Amersfoort

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Alfonsus Gym, deze worden hieronder toegelicht:

01. Inschrijving
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer (in geval van automatische incasso) worden verzameld via het inschrijfformulier aan de balie ten behoeve voor de inschrijving en bedrijfsvoering bij Alfonsus Gym.

02. Het versturen van nieuwsbrieven
Alfonsus Gym stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Deze gegevens worden via het inschrijfformulier verzameld. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

03. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Alfonsus Gym via de website. In deze communicatie wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

04. Analytics
De website van Alfonsus Gym verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (jouw IP adres wordt geanonimiseerd).

Ontvangers
De gegevens die Alfonsus Gym ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Professionele software partner
Om administratief een goede bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen maken wij gebruik van de softwareoplossingen van een erkende professionele software partner. Ook de nieuwsbrieven worden verzonden via deze software. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen deze software servers. 

02. Web hosting
De e-mail (geen nieuwsbrief) van Alfonsus Gym wordt opgeslagen bij een professionele webhosting aanbieder. Als jij contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van deze hostingpartij.

03 Analytics
Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden voor tenminste 1 jaar bewaard door Alfonsus Gym. Indien blijkt dat dit niet meer is benodigd voor het uitvoeren van activiteiten zullen deze verwijderd worden. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging
Inschrijfformulieren worden afgesloten bewaard. Jouw gegevens worden digitaal alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Alfonsus Gym of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee-staps-verificatie. Bij deze twee-staps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Alfonsus Gym. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Alfonsus Gym privé is. Je herkent deze beveiliging aan het (groene) slotje voor de url.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Alfonsus Gym vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Alfonsus Gym. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Alfonsus Gym. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Alfonsus Gym opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Alfonsus Gym al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Alfonsus Gym vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Alfonsus Gym niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Alfonsus Gym jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@alfonsusgym.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Alfonsus Gym verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Alfonsus Gym via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Alfonsus Gym de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Alfonsus Gym met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Alfonsus Gym behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Alfonsus Gym dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Alfonsus Gym te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

info@alfonsusgym.nl